Usavršavanje AUGUST 2017


Datum održavanja
 

Organizator

 

Naziv teme

 

Predavač

 

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

 

04.08.2017.

 

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

 

Fibrilacija atrija

 

Semir Malić, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

17.08.2017.

 

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

 

Tahikardije širokih QRS kompleksa

 

Semir Malić, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

18.08.2017.

 

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

 

Apendicitis kao uzrok akutnog abdomena

 

Senita Kukavica – Terzić, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

21.08.2017.

 

Zavod za javno zdravstvo TK

 

Tumačenje mikrobioloških analiza voda

 

Nermina Omerdić, dr.med., spec. mikrobiologije I parazitologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

13:00 sati

 

24.08.2017.

 

Dom zdravlja Doboj Istok

 

Akutni infarct miokarda – tretman pacijenta u SHMP

 

Jasmin Junuzović, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14.00 sati

 

30.08.2017.

 

Dom zdravlja Gradačac

 

Pregled stopala dijabetičara

 

Sedina Mešić Kovačević, dr. med., spec. P/OM

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

14:00 sati

 

30.08.2017.

 

Dom zdravlja Čelić

 

Opstrukcijeurinarnog trakta

 

Mujo Tufekčić, dr. med., spec. dijagnostičke radiologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

15:00 sati

 

31.08.2017.

 

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

 

Ultrazvučna dijagnostika perifernih linfonoda

 

Senita Kukavica – Terzić, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

31.08.2017.

 

Dom zdravlja Banovići

 

Dijagnostika, prevencija I liječenje osteoporoze

 

Amir Kikanović, dr. med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

Dom zdravlja Kalesija

 

Uloga medicinske sestre u edukaciji majki o prednostima imunizacije

 

Deniza Imamović

Selveta Halilović

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

Dom zdravlja Sapna

 

Muskuloskeletniproblem kod djece

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

 

Dom zdravlja Lukavac

 

Analizalaboratorijskih nalaza

 

Samir Bajrić, dr. med., spec. P/OM

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove