Obavijest za članove

Članovi Ljekarske komore TK koji su predali zahtjeve za obnovu licence do 25.12.2019. godine, kao i ljekari koji su se prvi put obratili Komori za upis u Registar i izdavanje licence, iste mogu preuzeti u prostorijama Komore.

Članovi Ljekarske komore TK koji su predali zahtjeve za mišljenje Komore za obavljanje dopunskog rada do 26.12.2019. godine, iste mogu preuzeti u prostorijama Komore.

Stručna služba