Obavijest za članove

Nakon zasjedanja Komisije za privatnu praksu, dana 09. maja i Komisije za licenciranje, dana 12. maja, svi ljekari koji su u prethodnom periodu podnijeli zahtjeve za Mišljenje o obavljanju dopunskog rada, odnosno izdavanju Licence za rad, dokumente mogu preuzeti u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona, lično ili po ovlaštenju.