Saopštenje za javnost

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona se u cjelosti ograđuje od pilot projekta „Mreža dijabetološke zaštite u TK 2016/2017“, organizovanog od strane Udruženja endokrinologa i dijabetologa, pod pokroviteljstvom Vlade TK i Ministarstva zdravstva TK.
Ljekarska komora TK upozorava sve učesnike projekta „Mreža dijabetološke zaštite u TK 2016/2017“ da je projekat organizovan na ovakav način proizveo niz nezakonitosti, počevši od neovlaštenog korištenja naziva Ljekarske komore TK u kontekstu pokrovitelja, odabira polaznika na netransparentan način, do obećanja dodjele naziva dijabetolog, polaznicima istog, što je apsolutno u suprotnosti sa pozitivnim propisima, uključujući i obećanje sticanja prava samostalnog uključivanja i izmjene inzulinske terapije, čime bi naročito bila izvršena diskriminacija među članovima Ljekarske komore TK, uz poseban akcenat na način finansiranja projekta, kojim će stvarni cilj projekta, biti apsolutno fingiran te je i usvojen naprijed izrečeni zaključak.
Ljekarska komora TK, naročito, upozorava organizatora projekta na zloupotrebu naziva i znaka Ljekarske komore TK, s obzirom da se Udruženje endokrinologa i dijabetologa, uključujući i Ministartsvo zdravstva TK, nikada nisu obratili Ljekarskoj komori TK zahtjevom za pokroviteljstvo, niti je ista mogla dati pristanak na navedeno.
Dalje, način odabira polaznika edukacije – pilot projekta „Mreža dijabetološke zaštite u TK 2016/2017“ od strane organizatora istog izvršen je na krajnje netransparentan način, uz obećanje polaznicima dodjele naziva dijabetolog, uključujući i pravo uvođenja i izmjene inzulinske terapije, čime će članovi Ljekarske komore TK, koji ispunjavaju jednake uvjete kao i polaznici edukacije, biti doslovno diskriminirani u odnosu na odabrane kolege.
Takođe, posebno upozoravamo organizatore projekta da način odabira sponzora, te samo finansiranja projekta od strane farmaceutske kuće Novo Nordisk, dovode u pitanje cilj projekta, koji se realizacijom istog želi postići.
Organizatora i pokrovitelje, takođe, upozoramo na obavezu uklanjanja naziva i znaka Ljekarske komore Tuzlanskog kantona sa mjesta pokrovitelja projekta, uz javnu ispravku navoda.

Predsjednik Ljekarske komore TK
Prof. dr. sc. Haris Huseinagić, dr. med. prim.