Stručni skup u saradnji sa Ljekarskom komorom TK

Farmaceutska kompanija Novo Nordisk Pharma doo je u četvrtak, 18. oktobra 2018. godine, u saradnji sa Ljekarskom komorom Tuzlanskog kantona organizovala stručni skup pod nazivom “Dijabetes melitus tip 2 i kardiovaskularni rizik”.

Moderator stručnog skupa je bila Doc. dr. Samira Herenda, dr. med., specijalista porodične/obiteljske medicine.

Na skupu su, od strane eminentnih stručnjaka iz pojedinih oblasti, prezentovane aktuelne teme, i to:

  • Temu “Pacijenti sa dijabetes mellitus tip 2 – kardiovaskularni rizik i veza sa hipoglikemijom” je prezentovala Samira Srabović, dr. med. prim., specijalista porodične/obiteljske medicine.
  • Temu “Efikasnost i sigurnost inzulina degludek – od hipoglikemije do kardiovaskularnog ishoda” je prezentovao Prof. dr. Mithad Hajder, dr. med., specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije i dijabetologije.
  • Temu “Kardiovaskularni benefiti lijeka Victoza – ključni rezultati LEADER studije” je prezentovala dr Snježana Pejičić.
  • Temu “Optimizacija terapije dijabetes mellitus 2 uvođenjem fiksne kombinacije inzulina degludek i liraglutida (Xultophy)” je prezentovala Dr. sc. Jasna Šehić Merić, dr. med. prim., specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije i dijabetologije.

 

Stručni skup je propraćen velikim brojem posjetitelja, doktora medicine i medicinskih tehničara te se u zanimljivoj atmosferi Kristalne dvorane Hotela Tuzla, na stručnom nivou, razgovaralo o vezi dijabetes mellitusa tipa 2 i kardiovaskularnih rizika.