STRUČNO USAVRŠAVANJE APRIL 2019.

Pregled usavršavanja za april 2019. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
03.04.2019. ALKALOID DD Predstavništvo u BiH Legofer u prevenciji i liječenju sideropenične anemije Mr.sc. Amila Latifagić, dr.med.prim., spec.pedijatrije JZU UKC Tuzla Klinika za dječije bolesti  
04.04.2019. JZNU Dom zdravlja Tuzla

Službe spec.zdr.zašt.
Faktori rizika za razvoj perzistentne boli kičme

Uloga porodice u rehabilitaciji afazičara
Mr.sc. Amna Kusturica, dr.med., spec. med.rada

Marina Mastikosa-Nikešić, logoped 
Sala za edukativne sastanke Ustanove 13.30 sati  
04.04.2019. ALKALOID DD Predstavništvo u BiH Legofer u prevenciji i liječenju sideropenične anemije Mr.sc. Amila Latifagić, dr.med.prim., spec.pedijatrije JZNU Dom zdravlja
Tuzla
 
10.04.2019. KRKA DD Predstavništvo za BiH Liječenje demencije: da li činimo dovoljno Prof.dr. Azijada Beganlić, dr.med.prim., spec. P/O med.
Mr.sc. Nerminka Aljukić, dr.med., spec.neuropsihijatrije
Prof.dr. Dževdet Smajlović, dr.med., spec.neuropsihijatrije
Doc.dr. Omer Ibrahimagić, dr.med., spec.neuropsihijatrije
Hotel Tuzla 19.30 sati
11.04.2019. Opća bolnica Gračanica Heparinom izazvana trombocitopenija tipa II Elmedina Sarajlić, dr.med., spec.transfuziologije Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
12.04.2019. Opća bolnica Gračanica Vrijeme trajanja mikrobioloških analiza Mr.sc. Dijana Avdić, dr.med., spec.mikrobiol. i parazitol. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
16.04.2019. BOSNALIJEK DD Hypressin/Hypressin plus potpuna 24-satna regulacija krvnog pritiska Husnija Musić, dr.med.prim., spec.interne med. JZU Dom zdravlja Kalesija  
17.04.2019. BOSNALIJEK DD Hypressin/Hypressin plus potpuna 24-satna regulacija krvnog pritiska Admir Čorbadžić, dr.med., spec.interne med. JZU Dom zdravlja gradačac  
18.04.2019. BOSNALIJEK DD Hypressin/Hypressin plus potpuna 24-satna regulacija krvnog pritiska  

Sabrija Nukić, dr.med.prim., spec.interne med., subspecijalista kardiologije

JZU Dom zdravlja Gračanica  
22.04.2019. Opća bolnica
Gračanica
Uzimanje i slanje bolesničkog materijala Mr.sc. Dijana Avdić, dr.med., spec.mikrobiol. i parazitol. Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
23.04.2019. BOSNALIJEK DD Rotin-jedinstveni benefiti primjene Dr.sc. Larisa Hudić, dpec.interne med. JZNU Dom zdravlja Tuzla  
24.04.2019. JZU Dom zdravlja Čelić STEMI Muhamed Mehmedinović, dr.med.   Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla
24.04.2019.   JZU Banja Ilidža Gradačac     Trzajna povreda vratne kičme – liječenje i rehabilitacija Sadija Kukuruzović, dr.med., spec.fiz.med. i reh.
Mirsada Terzić, dipl.fizioterapeut
Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
24.04.2019. JZU Dom zdravlja Gradačac
SHMP  
Problemi dijagnostikovanja aneurizme aorte u primarnoj zdr.zaštiti Vahid Keserović, dr.med., spec. urgentne medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
24.04.2019. BOSNALIJEK DD Rotin-jedinstveni benefiti primjene Belkisa Joldić, dr.med., spec. P/O med. JZU Dom zdravlja Srebrenik  
24.04.2019. KRKA DD Predstavništvo za BiH Snaga sinergije – zajedno smo jači Prof.dr. Zumreta Kušljugić
Prof.dr. Dževdet Smajlović
Doc.dr. Mugdim Bajrić
Mr.sc. Elnur Smajić
Prof.dr. Olivera Batić Mujanović
Hotel Mellain 19.30 sati
25.04.2019. BOSNALIJEK DD Tenpril-jedinstveni ACE inhibitor Goran Cacanović, dr.med., spec.interne med. JZU Dom zdravlja Banovići  
25.04.2019.  JZU Dom zdravlja Banovići Alkoholizam -porodične intervencije kod alkoholizma   Raza Bakalović, dr.med.prim., spec.neuropsihijatrije  Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
25.04.2019. JZU Dom zdravlja Srebrenik Etika u medicine, pravne klauzule i elektronsko vođenje medicinskog kartona Jasminka Jašić, dr.med.prim., spec. opšte i P/O med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
26.04.2019. Opća bolnica Gračanica Prevencija intrahospitalnih infekcija Bakir Helić, dr.med., spec.opšte hirugije Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
26.04.2019. JZU Dom zdravlja Doboj Istok Akutni abdomen Miralem Vehabović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
29.04.2019. JZU Dom zdravlja Kladanj Zoonoze sa osvrtom na hemoragijsku groznicu sa renalnim sindromom Fahrudin Čamdžić, dr.med.prim., spec. epidemiologije Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
Oglasna tabla    JZU Dom zdravlja Lukavac   Akutna stanja u psihijatriji   Mirsad Jaraković, dr.med.prim, spec.neuropsihijatrije   Sala za edukativne sastanke Ustanove (prostorije biblioteke) Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kalesija Vakcinacija Značaj vakcinacije kod djece Sevleta Halilović, med.sestra Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna Akutni i hronični gastritis (simptomi, prevencija i liječenje) Oglasna tabla Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla Centar za srce BH Tuzla
Odjeljenje anestezije, reanimacije i intenzivne terapije  
 
Odjeljenje za KV hirurgiju
Poremećaji volumena i osmolarnosti    Postinfarktni ventrikularni septalni defekt
Tarik Kikanović, dr.med.
Mentor: Adnan Behrem, dr.med.


Mr.sc. Muniba Softić, dr.med., spec.opšte hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije
Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla