STRUČNO USAVRŠAVANJE FEBRUAR 2019.

Pregled usavršavanja za februar 2019. godine

  Datum održavanja   Organizator   Naziv teme   Predavač   Mjesto održavanja   Vrijeme održavanja
od 25.02. do 28.02.2019. JZU Dom zdravlja Kladanj Alergijski rinitis Merima Salihović, dr.med., spec.pedijatrije Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
26.02.2019. NOVARTIS Cosentyx (sekukinumab) – biološki lijek indiciran za liječenje ankilozantnog spondilitisa, psorijatičnog artritisa i plak psorijaze Mario Križić, dr.med., spec.interne med.  
Andrijana Brkić, dr.med.  
JZU ZC Brčko Sala za edukativne sastanke Ustanove     14.00 sati
26.02.2019. Abdi Ibrahim Kombinovana terapija astme i HOPB-a – Značaj uređaja za inhalatornu terapiju Doc.dr. Edin Jusufović, dr.med., spec.pneumoftizio.
Jasminka Jašić, dr.med.prim., spec. opšte i P/O med.
Izudin Zahirović, dr.med., spec. P/O med.
Sakib Hodžić, dr.med.  
Hotel Orion Srebrenik 17.00 sati
26.02.2019. KRKA DD Valsacor / Valsacombi: efikasna kontrola KP&KV zaštita Nermina Imamović Zaimović, dr.med., spec. P/O medicine    JZU Dom zdravlja Lukavac 13.30 sati
26.02.2019. BOSNALIJEK DD Bosnalijekov portofolio u svakodnevnoj praksi doktora infektologa Dr.sc. Dilista Piljić, dr.med.prim., spec. infektologije    JZNU Dom zdravlja Tuzla 13.30 sati
27.02.2019.   JZU Dom zdravlja Gradačac Stomatologija   Odontalgije Mirsada Kraljušić-Beširović, dr.stom. Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
27.02.2019.     JZU Dom zdravlja Čelić Perikarditis Zekerija Avdić, dr.med., spec.interne med.   Sala za edukativne sastanke Ustanove   Oglasna tabla
27.02.2019. JZU Banja “ILIDŽA” Gradačac Rehabilitacija bolesnika sa oštećenjem centralnog motornog neurona, sa hemiplegijom Merima Šerifović, dipl.fizioterapeut

Damir Grabovac, dipl.fizioterapeut
Sala za edukativne sastanke Ustanove   14.00 sati
28.02.2019.  JZU Dom zdravlja Banovići Tjelesni rast I razvoj djece   Vahida Hodžić, dr.med., spec. pedijatrije   Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
Oglasna tabla    JZU Dom zdravlja Lukavac   Naručivanje-zakazivanje pregleda pacijenata i komunikacija unutar tima porodične medicine za efikasan i kompletan rad Suada Mujagić, dr.med.prim., spec. opšte med.   Sala za edukativne sastanke Ustanove (prostorije biblioteke) Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kalesija Služba za P/O medicinu Zaštita osoblja od infekcija-procedure na nivou ustanove Mejra Suljkanović, med.sestra Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna Probiotici u liječenju akutnog gastroenterokolitisa Oglasna tabla Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla
Oglasna tabla Centar za srce BH Tuzla
Odjeljenje anestezije, reanimacije i intenzivne terapije  
Odjeljenje za KV hirurgiju
Cerebrovaskularni inzult nakon kardiohirurških operacija    

Tromboza i tromboembolizam prostetskih valvula
Maja Prelić, dr.med.
Mentor: Adnan Behrem, dr.med.    

Prof.dr.sc. Nedžad Kadrić, dr.med., spec.opšte hirurgije, subspecijalista kardiohirurgije
Sala za edukativne sastanke Ustanove Oglasna tabla