Usavršavanje AVGUST 2018.

Pregled usavršavanja za avgust 2018. godine

 

Datum održavanja

 

Organizator

 

Naziv teme

 

Predavač

 

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

01.08.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Aktivna imunizacija djece Fazila Topić, dr.med., spec.pedijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
13.08.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Infekcije urinarnog trakta Larisa Helić, dr.med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
20.08.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Febrilne konvulzije Fazila Topić, dr.med., spec.pedijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
22.08.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Hypoglikemia Jusuf Hodžić, dr.med., spec.interne med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
31.08.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Stres eho Jusuf Hodžić, dr.med., spec.interne med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
29.08.2018.

 

 

JZU Dom zdravlja Gradačac

P/O medicina

Bol u leđima

 

Sanja Dedić, dr.med. Edukacijski centar JZU DZ Gradačac 14.00 sati
30.08.2018. JZU Dom zdravlja Doboj Istok

 

Hiperpireksija Jasmin Banjić, dr.med.

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
30.08.2018.  JZU Dom zdravlja Banovići Akutni plućni edem

 

 

 

Safet Delagić, dr.med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
Oglasna tabla

 

 JZU Dom zdravlja Lukavac

 

Alergijski konjuktivitis –dijagnostička terapija Nermina Muminović,  dr.med., spec. oftalmologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

Oglasna tabla
Oglasna tabla

 

JZU Dom zdravlja Čelić

 

Hipotireoza i hipertireoza  Aida Ždralić Bašić, dr.med.

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Kalesija Anafilaksa sa prikazom slučaja Asim Mehmedović, dr.med., spec. P/O med. Sala za edukativne sastanke Ustanove
Oglasna tabla JZU Dom zdravlja Sapna TBC, dijagnoza, terapija i prevencija   Sala za edukativne sastanke Ustanove