Usavršavanje OKTOBAR 2017

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

05.10.2017.

JZNU Dom zdravlja Tuzla

Poliklinika za NPS-CMZ

Dani mentalnog zdravlja

Dr. sc. Aida Šehanović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

13:30 sati

05.10.2017.

BAYER D.O.O.

Xarelto® (Rivaroksaban) – Novi pristup u prevenciji I tretmanu tromboembolijske bolesti

Benjamin Ferhatbegović, dr. med., spec. interne medicine.

Dušanka Bećirović, dr. med. prim., spec. opšte medicine

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

11.10.2017.

KRKA D.D.

Statini – moćna snaga u prevenciji cerebrovaskularnih događaja

Uloga statina u primarnoj prevenciji KVB

Prof. dr. sc. Dževdet Smajlović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Jasmin Hadžić, dr. med., spec. P/OM

Dom zdravlja Gračanica

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

12.10.2017.

KRKA D.D.

Doreta – pravi izbor za širok spektar bolnih stanja

Doc. dr. sc. Biljana Kojić, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Restoran“Royal” Tuzla

19:15 sati

13.10.2017.

JZU UKC TUZLA

Klinika za bolesti uha, grla i nosa

Tuzlanska ORL škola

“Vertigo day”

Više predavača

Hotel “Tuzla”

09:00 sati

13.10.2017.

Zavod za javno zdravstvo TK

Cyberbulling

Azra Hodžić, dr. med., spec. mikrobiologije I parazitologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

13:00 sati

14.10.2017.

Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“Gračanica

Centralni I periferni vertigo

Menedin Čauši, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

16.10.2017.– 10.11.2017.

Ljekarska komora TK

JZU UKC Tuzla

50. Postdiplomska škola ultrazvučne dijagnostike abdomena

Više predavača

Edukativnicentar Ljekarske komore

09:00 sati

18.10.2017.

ZadaPharmaceuticals

Uloga alfalipoične kiseline u terapiji diabetes – TIACID

Snežana Lugonjić, dr. med.

Dom zdravlja Brčko

24.10.2017.

KRKA D.D.

Statini – moćna snaga u prevenciji cerebrovaskularnih događaja

Uloga statina u primarnoj prevenciji KVB

Prof. dr. sc. Dževdet Smajlović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Jasmina Ćurović, dr. med., spec. P/OM

Dom zdravlja Lukavac

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

25.10.2017.

Dom zdravlja Gradačac

Povrede oka

Samira Mftić, dr. med., spec. oftalmologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

25.10.2017.

Dom zdravlja Gračanica

PAPA test smjernice

Nenin Glušac, dr. med. prim., spec. ginekologije I akušerstva

Sala za edukativne sastanke Ustanove

13:45 sati

25.10.2017.

Dom zdravlja Čelić

Angina pectoris – prikaz slučaja

Elvedin Džafić, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

15:00 sati

25.10.2017.

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac

Parafango

Upravljanjesistemom kvaliteta u bolnicama

Jasmina Avdić, fizioterapeutski tehničar

Umihana Sahačić, visa medicinska sestra

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

24.10.2017.

KRKA D.D.

Statini – moćna snaga u prevenciji cerebrovaskularnih događaja

Uloga statina u primarnoj prevenciji KVB

Prof. dr. sc. Dževdet Smajlović, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Nedžmija Suljić, dr. med., spec. P/OM

Dom zdravlja Srebrenik

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

26.10.2017.

BAYER D.O.O.

Xarelto® (Rivaroksaban) – Novi pristup u prevenciji I tretmanu tromboembolijske bolesti

Admir Čorbadžić, dr. med., spec. interne med.

Dr. sc. Maida Isabegović, dr. med., spec. interne med.

Dom zdravlja Gradačac

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

26.10.2017.

Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“Gračanica

Epilepsija

Menedin Čauši, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

26.10.2017.

Dom zdravlja Doboj Istok

Anksiozniporemećaji

Armin Bajraktarević, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

26.10.2017.

Dom zdravlja Banovići

Revizija kliničke prakse u P/O medicine

Redžiba Šiljić Sagdati, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

27.10.2017.

Dom zdravlja Kladanj

Savremeni tretman anafilaktičkog šoka

Samka Subašić Hadžić, dr. med. prim.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

27. – 28.10.2017.

Freestyle d.o.o.

4. Međunarodni Sajam Medicine Remedium

Više predavača

Hotel “Tuzla”

28.10.2017.

Dom zdravlja Srebrenik

Vođenje kartona

Emina Zahirović, dr. med., spec. P/OM

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00

Dom zdravlja Kalesija

Nošenje pacijenta, rukovanje težim teretom, postupci u slučaju nasilja I verbalnih uvreda

Almir Selimović, dr. med.

Senad Selimović

Sala za edukativne sastanke Ustanove

Dom zdravlja Sapna

Osipne bolesti kod djece

Sala za edukativne sastanke Ustanove

Dom zdravlja Lukavac

Značaj posjete ginekologu I obavljanja prevetivnih pregleda

Nermina Džibrić, dr. med., spec. ginekologije I akušerstva

Sala za edukativne sastankeustanove

Dom zdravlja Lukavac

Urgentnozbrinjavanje traumatizovanog pacijenta

Mr. sc. Adnan Aljukić, dr. med., spec. urgentne med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove