Zavrsena 51. Škola UZ dijagnostike abdomena

U petak, 14. decembra 2018. godine podjelom diploma polaznicima 51. Tečaja UZ dijagnostike abdomena obilježen je uspješan završetak istog.

Tečaj je trajao četiri sedmice.

Polaznici su pohađali kako teorijsku, tako i praktičnu nastavu, a isti je okončan polaganjem testa iz stečenih znanja.

Tečaj je organizovan od strane JZU UKC Tuzla i LJKTK.

Polaznicima Tečaja želimo da stečena znanja uspješno koriste u daljem radu, kao benefit za svoje pacijente.