Medikamentozno liječenje bolesti vena u ordinaciji ljekara porodične medicine

Poštovana/i,

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji farmaceutske kuće OKTAL PHARMA, u dva termina, održati webinar na temu:

“Medikamentozno liječenje bolesti vena u ordinaciji ljekara porodične medicine”

7.12.2020. godine, 18.00 sati

Prof.dr.sc. Harun Avdagić, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista kardiovaskularne hirurgije , JZU UKC Tuzla

Prim.dr. Osman Terzić, specijalista interne medicine, JZU KCU Sarajevo

Dr Aida Pilav, specijalista interne medicine, JZU KCU Sarajevo

16.12.2020. godine, 18.00 sati

Mr.sc. Alden Begić, specijalista interne medicine, JZU KCU Sarajevo

Dr Azra Kurtčehajić, specijalista interne medicine, JZU KCU Sarajevo

Mr.sc. Admir Kurtčehajić, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenetrohepatologije, ZU Plava poliklinika Tuzla

Link za pristupanje webinaru:

Click here to join the meeting