KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE

    STATUT LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA

    LISTA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU NA SNAZI IZ OBLASTI ZDRAVSTVA