Komisija za trajnu edukaciju

Komisija za medicinsku etiku

Komisija za bolničku djelatnost

Komisija za vanbolničku djelatnost

Komisija za privatnu praksu

Komisija za licenciranje

Komisija za administrativna i finansijska pitanja

Komisija za stomatologiju

Komisija za ekonomsko socijalna pitanja