1. STATUT LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA 2011
 2. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA 2011
 3. PRAVILNIK O FINANSIJSKOM POSLOVANJU LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA 2011
 4. PRAVILNIK O SADRŽAJU, ROKOVIMA I POSTUPKU STRUČNOG USAVRŠAVANJA I PROVJERE STRUČNOSTI LJEKARA
 5. PRAVILNIK O DISCIPLINSKOM POSTUPKU
 6. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I PROVOĐENJU KONTINUIRANE POSTDIPLOMSKE EDUKACIJE
 7. PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA U REGISTAR LJEKARA TE IZDAVANJA, OBNAVLJANJA ILI ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD
 8. PRAVILNIK O REGISTRU ČLANOVA LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA
 9. PRAVILNIK O IZBORU TIJELA LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KLANTONA
 10. PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU
 11. PRAVILNIK O RADU KOMISIJA – OPŠTI
 12. PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA DOKTORA MEDICINE – LIJEČNIKA I DOKTORA STOMATOLOGIJE KOJI OBAVLJAJU PRIVATNU PRAKSU I ZDRAVSTVENIH USTANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU
 13. PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA PRIZNAVANJE NAZIVA PRIMARIJUS
 14. PRAVILNIK O NAKNADAMA ČLANOVIMA ORGANA KOMORE
 15. POSLOVNIK O RADU IZVRŠNOG ODBORA
 16. KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE
 17. CJENIK USLUGA – Naknada za verifikaciju
 18. CJENIK USLUGA – Naknada za usluge Ljekarske komore
 19. PRAVILNIK O NAKNADAMA NA IME JEDNOKRATNE POMOĆI OBOLJELIM ČLANOVIMA KOMORE
 20. PRAVILNIK O NAKNADAMA NA IME JEDNOKRATNE POMOĆI PORODICI PREMINULOG ČLANA KOMORE