«Liječniku je časna dužnost svoju struku i svoje životno usmjerenje posvetiti zdravlju čovjeka. U tom smislu on će poštovati ljudski život od njegova početka do smrti, unapredjivati i čuvati zdravlje, spriječavati i liječiti bolesti. Liječničku će pomoć pružati jednako svima, bez obzira na dob, spol, rasu, narodnost, vjersko ili političko uvjerenje, društveni položaj, a u skladu sa osnovnim načelima ljudskih prava i sloboda, čuvajući tako dostojanstvo profesije, a poštujući ljudska prava i dostojanstvo svake osobe. Svim svojim sposobnostima čuvat će plemenitu tradiciju liječnickog poziva odražavajući visoke standarde stručnog rada i etičkog ponašanja prema bolesniku i njegovim bližnjima kao i prema svim zdravim osobama….» (izvod iz Kodeksa medicinske etike i deontologije Ljekarske komore Tuzlanskog kantona).

Ugledajući se na tradiciju, organizaciju i standarde u provođenju načina zdravstvene zaštite u evropskim zemljama, doktori medicine i doktori stomatologije: Prim.dr. Alija Azabagić, dr. Almir Azabagić, Prim.dr. Adem Balić dr.sci., dr. Nermin Begić, dr. Sead Berbić, dr. Enver Brigić, dr.Ismet Čanić, Prof.dr. Ahmet Halilbašić, dr. Senahid Ibrišimović, dr. Elmir Jahić, Prim.dr. Sead Jamakosmanović, dr. Safer Kavgić, dr. Amir Kočić, Prim.dr. Vesna Lazari, Prim.dr. Muharem Merić (preminuo 20. septembra 2005.), Prof.dr. Hamza Mujagić, Prim.dr. Ibrahim Nakičević, Prim.dr. Muamer Mujčinagić, dr.sci., dr. Sabrija Nukić, dr. Nizama Salihefendić, mr.sci., dr. Muradif Šarić, dr. Senada Sarihodžić, Prof.dr. Osman Sinanović, Prim.dr. Nedžada Suljkanović, dr. Enes Tokić, Prof.dr. Senaid Trnačević, Prof.dr. Teufik Tulumović, Doc.dr. Enver Zerem, Doc.dr. Muharem Zildžić, Prim.dr. Ibrahim Zukić, su radi očuvanja, zaštite interesa i digniteta svoje profesije, te zadovoljavanja i unapređenja svojih stručnih i ličnih potreba, osiguravanja uslova za organizovan nastup ove profesionalne skupine prema državnim organima, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme, kao i zaštite zdravlja građana, ljekari i stomatolozi osnovali su dana 18.decembra 1998.godine Ljekarsku komoru Tuzlanskog kantona.