Predsjednik komore

prof. dr. sc. dr. Haris Huseinagić
(Direktor Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla)
Ljekarska Komora Tuzlanskog kantona
Adresa: Turalibegova 20, TC Pašaž 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

Biografija

Haris Huseinagić je rođen u Tuzli 28.5.1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet u Tuzli je završio 1988. godine. Za vrijeme studija u dva mandata je obavljao funkciju studenta prodekana. Za uspjeh u studiju nosilac je dvije Srebrne značke Univerziteta u Tuzli.
Nakon okončanja studija zaposlio se kao asistent pripravnik na Katedri za patofiziologiju, Medicinskog fakulteta u Tuzli. Kao ljekar sekundarac od 1989. godine radio je na Ortopedsko traumatološkoj klinici UKC Tuzla. Godine 1990. osniva Katedru za medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Tuzli.
U pratnji stotinu teških ranjenika upućen je u Teheran, Iran. Dio svog profesionalnog poziva obavljao je u velikom broju zemalja Dalekog i Bliskog istoka, a najduže u Abu Dhabiju, UAE. Specijalizaciju i postdiplomski studij završio je na Univerzitetu u Tuzli. Godine 2003. boravio je osam mjeseci u Rikshospitalet Oslo, u Interventnom Centru, kao nosilac granta Kraljevine Norveške za razvoj interventne radiologije. Nakon povratka iz Norveške obnavlja Odjeljenje interventne radiologije Poliklinike za radiologiju UKC Tuzla i uvodi procedure postavljanja perifernog stenta i koilovanja intrakranijalnih aneurizmi. U redovni rad uvodi Doppler ultrasonografiju perifernih krvnih sudova i CT arteriografije, kao i niz arteriografskih tehnika uz upotrebu magnetne rezonance, čime funkcionalno zaokružuje djelatnost odjela interventne radiologije.
Od završetka specijalizacije kontinuirano se usavršava u oblasti vaskularne radiologije i zaslužan je za uvođenje novih vaskularnih i nevaskularnih procedura u interventnoj radiologiji, CT i MRA dijagnostici. Magistarski rad na temu “Doppler ultrasonografija i digitalna subtrakciona angiografija u dijagnostici oboljenja karotidnih arterija” odbranio je 26.12.2005. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici oboljenja intrakranijalnih krvnih sudova” odbranio je 24.10.2008.
Trenutno je nosilac nastavnog predmeta “Radiologija” Medicinskog fakulteta u Tuzli i rukovodilac studijskog odsjeka Radiologija na Visokoj zdravstvenoj školi u Tuzli. Od 2007. godine obavlja funkciju Direktora Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, JZU UKC Tuzla. Aktivno je učestvovao u pripremi za rad radioterapije, dok je ona bila u sastavu Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu. Godine 2008. dovršava proces transformacije Klinike za radiologiju sa analognog na kompletno digitalni sistem rada, uvođenjem sistema PACS i RIS. U 2009. godini potpuno rješava dugogodišnji problem beskrajnih listi čekanja na radiologiji jednostavnom organizacijom rada i raspodjelom radnih zadataka.
Na Izbornoj skupštini Ljekarske komore TK održanoj 15. septembra 2011. godine, sa apsolutnom većinom glasova, izabran je za Predsjednika Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz različitih oblasti radiologije i informatike. Redizajnirana Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu bila mu je izazov za uvođenje kompletne kolekcije novih obrazaca, pisanih procedura, vodiča za pacijente. Član je federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz radiologije i velikog broja komisija za odbranu magistarskih radova. Član je Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine, radnih tijela Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Evropskih udruženja interventne radiologije, urogenitalne radiologije, Udruženja radiologa Skandinavije.
Aktivno govori engleski, njemački, arapski i farsi, a pasivno nekoliko egzotičnih istočnjačkih jezika.