Obavijest za članstvo

Obavještavamo članove LJKTK koji su predali zahtjeve za upis i izdavanje licence zaključno sa 23/10/2020 da dokumentaciju mogu preuzeti svaki radni dan do 16.00.

Članovi koji su koristili popust prilikom plaćanja upisnine kao nezaposlena lica, dužni su pri preuzimanju dokumentacije, dati na uvid uvjerenje o nezaposlenosti Službe za zapošljavanje TK.

LJKTK