Tečaj UZ dijagnostike i Kurs transezofagealne ehokardiografije

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, provodeći aktivnosti u sklopu Edukativnog centra, organizuje različite oblike postdiplomske edukacije ljekara.

U saradnji sa JZU UKC Tuzla organizuje različite oblike tečajeva UZ dijagnostike (abdomena, srca, vrata, ginekologije), ali i Bazičnu edukaciju iz kliničke elektromioneurografije.

Tečaj UZ dijagnostike abdomena održava se u periodu od 18.10.2021. godine do 12.11.2021. godine.

Slijedeći Tečaj će biti organizovan u martu/aprilu 2022. godine. Kotizacija za tečaj iznosi 2000,00 KM plus PDV. Prijave su u toku.    

Tečaj UZ dijagnostike vratne regije održat će se od 26.11.2021. godine. Tečaj traje osam dana. Kotizacija za tečaj iznosi 1300,00 KM sa PDV-om. Prijave su u toku.    

Bazična edukacija iz kliničke elektromioneurografije održat će se u terminima novembar i decembar 2021. godine. Tečaj traje osam sedmica. Kotizacija za tečaj iznosi 2000,00 KM plus PDV. 

Tečaj UZ srca održat će se od 31.01.2022. godine. Tečaj traje četiri sedmice. Kotizacija za tečaj iznosi 2500,00 KM sa PDV-om. Prijave su u toku.     

U saradnji sa ZU Medical Institute Bayer Tuzla od 08.11.2021. godine organizovat će Prvi viši kurs transezofagealne ehokardiografije u Bosni i Hercegovini. Kurs traje četiri sedmice. Kotizacija iznosi 5000,00 KM sa PDV-om. Prijave su u toku.       

Tečajevi/kurs su namijenjeni ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Sve tečajeve/kurs vode eminentni stručnjaci.

Tečaj/kurs se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar, odnosno prostorijama MIB-a Tuzla.

Broj polaznika za sve tečajeve/kurs je ograničen.

Prijave dostaviti na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili web stranice www.ljktk.ba.

Sve dodatne info putem broja telefona 035 364 335. 

S poštovanjem,

                                                                                  Predsjednik Ljekarske komore TK

                                                                                         Prof.dr.sc. Harun Brkić