Usavršavanje SEPTEMBAR 2018.

Pregled usavršavanja za septembar 2018. godine

 

Datum održavanja

 

Organizator

 

Naziv teme

 

Predavač

 

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

03. / 04. septembra Klinika za ORL

JZU UKC Tuzla

Tuzlanska ORL škola

(Tinnitus)

Program Hotel Tuzla 08.30 sati
03.09.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Febrilne konvulzije Alma Alić, dr.med., spec.dijagnostičke radiologije

 

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
06.09.2018. JZNU Dom zdravlja Tuzla

Služba opšte porodične medicine

Pilotiranje novog modela Polivalentne patronaže – Sestrinstva u zajednici u DZ Tuzla

Kategorizacija mokraćne bešike

Nusreta Ramić, dipl.med.teh.

 

 

Vedran Đerek, dipl.med.teh.

Sala za edukativne sastanke SHMP 13.30 sati
06. / 08. septembra Zavod za javno zdravstvo TK

Udruženje specijalista javno-zdravstvenih disciplina F BiH

IV Simpozij specijalista javno-zdravstvenih disciplina Program Hotel Tuzla 14.00 sati
10.09.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Akutni abdomen

 

Armin Begović, dr.med., spec.opšte hirurgije

 

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
10.09.2018. Tuzlafarm doo Upotreba hyacysta u liječenju bolesti mokraćne bešike; Hyacyst u praksi

 

Kliničke implikacije upotrebe hyacysta; Hyacyst i kliničke studije

 

Testikularne proteze, upotreba i praksa

 

 

Mirza Mehić, dr. med., spec.ginekologije i akušerstva

 

Senad Bajramović, dr. med., spec.urologije

 

Andrea Guttman Škorić, predstavnica kompanije ARCHE SAMUEL

 

DRAMAR TC Tuzla 18.30 sati
12.09.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Prerenalna isuficijencija

 

Alma Alić, dr.med., spec.dijagnostičke radiologije

 

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
14.09.2018. Zavod za javno zdravstvo TK Vanredna stanja u epidemiologiji Jasmina Brkić Džambić, dr.med., spec.epidemiologije Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
17.09.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Povrede grudnog koša

 

Armin Begović, dr.med., spec.opšte hirurgije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
24.09.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Kratkotrajna intravenska anestezija

 

Amra Aljukić Ćosićkić, dr.med., spec.anesteziologije sa reanimatologijom

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
26.09.2018. JZU Dom zdravlja Gračanica Zalijevanje fisura Dženan Dervišefendić, dr.stom.

 

Sala za edukativne sastanke  
26.09.2018.

 

JZU Dom zdravlja Gradačac

Služba za očne bolesti

Dijabetes i oko Samira Muftić, dr.med., spec. oftalmologije Sala za edukativne sastanke 14.00 sati
27.09.2018. JZU Dom zdravlja Doboj Istok

 

Hitna stanja – BLS, ALS i KPR Zijad Merdanović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
27.09.2018.  JZU Dom zdravlja Banovići Multidisciplinarni pristup multidisciplinarnom timu CMZ korisnicima usluga sa multiplim potrebama

 

 

 

Raza Bakalović, dr.med.prim., spec.neuropsihijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
28.09.2018. JZU Dom zdravlja Kladanj Savremeni tretman anafilaktičkog šoka Samka Hadžić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
27. / 30. septembra Udruženje fizijatara F BiH 7. Kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Program Program  
Oglasna tabla

 

 JZU Dom zdravlja Lukavac

 

Vodilja za antitetanusnu zaštitu Elmedina Memić, dr.med., spec. epidemiologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

Oglasna tabla
 

 

 

JZU Dom zdravlja Sapna

 

Prostatitis sindrom i karcinom prostate  

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove  
  JZU Dom zdravlja Srebrenik Rizične trudnoće Ibrahim Zukić, dr.med.prim., spec. ginekologije i akušerstva Sala za edukativne sastanke Ustanove  
JZU Dom zdravlja Čelić Mase u vratu Armina Pašalić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove
JZU Dom zdravlja Kalesija

Porodična

Mobing Enes Avdibašić, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove
JZU Dom zdravlja Kalesija

Pravna služba

Kvalitet u zdravstvu sa posebnim osvrtom na obaveze menadžmenta ustanove Ibrahim Kurtić, dipl.pravnik Sala za edukativne sastanke Ustanove