Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u sklopu Edukativnih centara održati stručno predavanje u organizaciji Ljekarske komore TK na temu ALS i ERC

prema slijedećem rasporedu:

  • mjesto: JZU Dom zdravlja Lukavac
  • datum i vrijeme: 08.06.2023. godine u 12.00 sati
  • predavači: Mr.sc. Lejla Mujkić i Mr.sc. Jasmina Ahmetović Đug
  • mjesto: JZU Dom zdravlja Gračanica
  • datum i vrijeme: 12.06.2023. godine u 13.00 sati
  • predavači: Dr Fatima Iljazagić Halilović i Dr Amela Delibegović
  • mjesto: JZU Dom zdravlja Kalesija
  • datum i vrijeme: 13.06.2023. godine u 13.00 sati
  • predavači: Dr Fatima Iljazagić Halilović i Dr Amela Delibegović

Predavanja su bodovana prema Pravilniku Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.