• N/R POSLANICIMA SKUPŠTINE (MANDATNI PERIOD 2019/2023)

Tuzla, 31/05/2023

Poštovana/i,

Odlukom o raspisivanju izbora, započete su radnje u cilju provođenja izbora za Skupštinu i tijela Ljekarske komore TK, mandatni period 2023/2027.

Skupština Ljekarske komore Tuzlanskog kantona broji 120 poslanika, čime u odnosu na ukupan broj članova (1515), na svakih 12 se bira jedan poslanik. 

U periodu od 01. do 09. juna 2023. godine izvršit će se distribucija izbornog materijala, uz uputstvo o izborima.

Dakle, svakom članu Komore, koji ima aktivno biračko pravo, putem delegata će biti dostavljena obavijest o provođenju izbora, uz birački spisak i glasačke listiće.   

Molimo Vas da izbore za poslanike unutar IJ provedete najkasnije do 30. juna 2023. godine, a izborni materijal dostavite u Komoru zaključno sa 07.07.2023. godine.

Predsjednik Ljekarske komore TK

Prof.dr.sc. Harun Brkić, dr.med.