Škola UZ srca

POZIV ZA PRIJAVU

Obavještavamo Vas da Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla u periodu od 05. februara 2018. do 02. marta 2018. godine organizuju Tečaj UZ srca te pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešća u realizaciji istog.

Tečaj Ultrazvučna dijagnostika srca namijenjen je ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Tečaj vode eminentni stručnjaci iz navedene oblasti.

Pozivamo sve zainteresovane da prijave dostave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili broja telefona 035 364 335.

POZIV SKOLA UZ 2018

Prijava UZ srca