Poštovani,

Obavještavamo Vas da Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i u 2018. godini provodi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine F BiH broj 21/12).

Pozivamo direktore i Stručna vijeća zdravstvenih ustanova da prijedloge i dokumentaciju kandidata dostave u prostorije Ljekarske komore TK zaključno sa 02. februarom 2018. godine.

U skladu sa članom 3. alineja 6. navedenog pravilnika Izvršni odbor Ljekarske komore TK će za predložene kandidate dati mišljenja i ista, zajedno sa prijedlozima i dokumentacijom, dostaviti na adresu Ljekarske/Liječničke komore F BiH najkasnije do 15. februara 2018. godine koja će prijedloge proslijediti Federalnom ministarstvu zdravstva.

Detaljne upute i način apliciranja sa popisom potrebne dokumentacije mogu se naći na  www.ljktk.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest – Primarijati 2018

1. Postupak prijave 

2. Obrazac prijedlog čl 2

3. Obrazac prijedlog čl 4

3. Obrazac prijedlog čl 4 (dr.stom.)

4. CV