Usavršavanje AUGUST 2017

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

04.08.2017.

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

Fibrilacija atrija

Semir Malić, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

17.08.2017.

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

Tahikardije širokih QRS kompleksa

Semir Malić, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

18.08.2017.

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

Apendicitis kao uzrok akutnog abdomena

Senita Kukavica – Terzić, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

21.08.2017.

Dom zdravlja Živinice

Antianenmici Zada Ph. (Ferzada I Folik)

Senija Mahmutbegović, dr. med., spec. ginekologije I akušerstva

Sala za edukativne sastanke Ustanove

21.08.2017.

Zavod za javno zdravstvo TK

Tumačenje mikrobioloških analiza voda

Nermina Omerdić, dr.med., spec. mikrobiologije I parazitologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

13:00 sati

24.08.2017.

Dom zdravlja Doboj Istok

Akutni infarct miokarda – tretman pacijenta u SHMP

Jasmin Junuzović, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14.00 sati

28.08.2017.

Dom zdravlja Živinice

Tinazol (tinidazol)

Narcisa Šiljegović, dr. med., spec. ginekologije I akušerstva

Sala za edukativne sastanke Ustanove

30.08.2017.

Dom zdravlja Gradačac

Pregled stopala dijabetičara

Sedina Mešić Kovačević, dr. med., spec. P/OM

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14:00 sati

30.08.2017.

Dom zdravlja Čelić

Opstrukcijeurinarnog trakta

Mujo Tufekčić, dr. med., spec. dijagnostičke radiologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

15:00 sati

31.08.2017.

Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović, Gračanica

Ultrazvučnadijagnostika perifernih linfonoda

Senita Kukavica – Terzić, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

31.08.2017.

Dom zdravlja Banovići

Dijagnostika, prevencija I liječenje osteoporoze

Amir Kikanović, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

Dom zdravlja Kalesija

Uloga medicinske sestre u edukaciji majki o prednostima imunizacije

Deniza Imamović

Selveta Halilović

Sala za edukativne sastanke Ustanove

Dom zdravlja Sapna

Muskuloskeletniproblem kod djece

Sala za edukativne sastanke Ustanove

Dom zdravlja Lukavac

Analizalaboratorijskih nalaza

Samir Bajrić, dr. med., spec. P/OM

Sala za edukativne sastanke Ustanove