Usavršavanje SEPTEMBAR 2017

Datum održavanja

Organizator

Naziv teme

Predavač

Mjesto održavanja

Vrijeme održavanja

7.9.2017.

JZNU Dom zdravlja Tuzla

Sl.spec.zdr.zašt.med.rada

SOPM-Polivalentna patronaža

Odnos expozicije nasilja i distresa naradnom mjestu zdravstvenih radnika

Posjeta trudnici-uloga i značaj patronažne sestre

Alma Mujačić, mr.zdr.njege i th

Azira Mehanović, patr.sestra

Sala za edukativne sastanke Ustanove

13.30 sati

14.9.2017.  

Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“Gračanica

Bronhitis kod djece

Alma Alić, dr. med., spec. dijagnostičke radiologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

14.09.2017.

Hemofarm

Valsartan u tretmanu kardiovaskularnih oboljenja

Mr. sc. Mirsad Šljivić, dr. med. prim., spec. interne med.

Dom zdravlja Živinice

14.00 sati

15.9.2017.

Zavod za javno zdravstvo TK

Primarna prevencija hroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti i dijabetes) 

Muradif Šarić, dr. med., specijalista interne medicine    

Sala za edukativne sastanke

13.00 sati

20.9.2017.

Zavod za javno zdravstvo TK

Tumačenje mikrobioloških analiza namirnica 

Azra Hodžić, dr. med., specijalista mikrobiologije    

Sala za edukativne sastanke

13.00 sati

20.09.2017.

Berlin – chemie

(predavanje za  ljekare porodične medicine)

„Pankreatin – Da li je dovoljno zastupljen u tretmanu pacijenata sa digestivnim tegobama“

„Pravilna prehrana kod pacijenata sa metaboličkim poremećajima”

Edina Huseinbašić, dr. med., spec. P/OM

Murisa Ustavdić Šadić, dr. med., spec. P/OM

Hotel „Orion“ Ormanica

19.30 sati

21.9.2017. 

Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“Gračanica

Febrilne konvulzije

Alma Alić, dr. med., spec. dijagnostičke radiologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

27.09.2017.

ZADA Pharmaceuticals

TIACID- Uloga alfalipoične kiseline u terapiji diabetes

Edin Jahić, dr. med., spec. med. biohemije

Dom zdravlja Sapna

27.09.2017.

ZADA Pharmaceuticals

NIFURAN-nitrofurantoin

Maksida Jašarević, dr. med., psec. P/OM

Dom zdravlja Brčko

27.09.2017.

Dom zdravlja Gradačac 

Virusni hepatitisi

Zlatko Oruč, dr. med., spec. porodične medicine

Sala za edukativne sastanke Ustanove 

14.00 sati

27.9.2017.  

Dom zdravlja Gračanica

Kliničke smjernice za liječenje depresivnogporemećaja 

Medin Hodžić, dr. med.prim., spec.neuropsihijatrije

Dom zdravlja Gračanica (Sala zaedukativne sastanke Ustanove) 

13.45 sati

27.9.2017. 

Dom zdravlja

Čelić 

Prikaz slučaja

Muhamed Mehmedinović, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(zgrada porodične medicine) 

15.00 sati

27.9.2017.

Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac 

Fizioterapeutski pregled: protokoli, postupanja, mjerenja i evaluacija

Damir Grabovac, dipl. fizioterapeut

Sala za edukativne sastanke Ustanove (kontrola kvaliteta)

16.00 sati

28.09.2017.

Bayer doo

Xarelto® (Rivaroksaban) – Novi pristup u prevenciji i tretmanu tromboembolijske bolesti

Zlatko Šimić, dr. med. prim., spec. interne med.

Mr. sc. Elnur Smajić, dr. med., spec. interne med.

Dom zdravlja Srebrenik

14:00 sati

28.09.2017.

ZADA Pharmaceuticals

Terapija bola” (SPAZMOL/TOPIRIN)

Mirnesa Muminović Umihanić, dr. med.

Dom zdravlja Živinice

14:30 sati

28.9.2017.  

Dom zdravlja Doboj Istok 

Tromboembolijapluća

Aladin Šabić, dr. med., spec. porodične medicine 

Sala za edukativnesastanke Ustanove 

14.00 sati

28.9.2017.

Dom zdravlja Srebrenik 

Tretman neuropatskog bola

Edin Jusufović, dr. med., spec. neurologije

Sala za edukativne sastanke Ustanove 

14.00 sati

28.9.2017.  

Dom zdravlja Banovići

Hematurija 

Sabina Zukić, dr. med., spec. P/O med. 

Dom zdravlja Banovići (Sala za edukativne sastanke Ustanove) 

28.08.2017.

KRKA d.d.

“ Efikasnost I sigurnost naproksen natrija sa osvrtom na gastroprotekciju”

“Nalgesin forte I Nolpaza – dva heroja u savremenoj praksi”

Snežana Hrustić, dr. med., spec. P/OM

Admir Jazvin, mr.ph.

Selma Hodžić, mr. Ph.

Hotel  „Senad od Bosne“

19.00 sati

29.9.2017.

Dom zdravlja Kladanj

Bol u abdomenu

Dijagnoza i diferencijalna dijagnostika

Nedret Hadžić, dr. med., spec. P/O med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove 

14.00 sati

27.9.2017. 

Dom zdravlja Čelić 

Prikaz slučaja

Muhamed Mehmedinović, dr. med.

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(zgrada porodične medicine) 

15.00 sati

Septembar 2017.  

Dom zdravlja Lukavac 

TBC i putevi širenja

Zijad Mašić, dr. med., spec. pneumoftiziolog

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke) 

Septembar 2017.  

Dom zdravlja Lukavac 

Prevencija stresa

Selvin Goloman, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke) 

Septembar

2017.  

Dom zdravlja Sapna 

Liječenje i prevencija hipertenzije

Sala za edukativne sastanke Ustanove 

Septembar 2017. 

Dom zdravlja Kalesija 

Sadržaj i vođenje medicinske dokumentacije

Edina Karić, dr. med.

Alma Suljkanović

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)