Webinar “Ishemijska bolest srca – efikasnost i sigurnost u obradi pacijenta”

Poštovani,

Kompanija Bayer planira organizaciju webinara u saradnji sa Bayer Medical Institute Tuzla, pod nazivom “Ishemijska bolest srca – efikasnost i sigurnost u obradi pacijenta ” koji će se održati 11. novembra ove godine.

Webinar će se sastojati od tri predavanja u kojima će predavači evaluirati aktuelne smjernice u dijagnostici ishemijske bolesti srca, sa naglaskom na sigurnost pacijenta i efikasnost dijagnostičkog postupka.

Program webinara

CT koronarografija vs. invazivna koronografija

Prof Dr Haris Husejnagić, radiolog, MIB Tuzla

Sigurnost i efikasnost jodnih kontrastnih sredstava u  pretragama srca

Prof Dr Alma Efendić, radiolog, KB Zenica

Xarelto®-zaštita AF pacijenata koji su podvrgavaju CI

Mr.med.sci Samed Djedović, spec. interne medicine-kardiolog, MIB Tuzla

Link za pristup webinaru dostupan putem pozivnice: