Webinar: “RANO OTKRIVANJE NEURORAZVOJNIH POREMEĆAJA U DJECE – OD ANAMNEZE DO DIJAGNOZE”

Poštovani,

Pozivamo Vas da prisutvujete web predavanju na temu: “Rano otkrivanje neurorazvojnih poremećaja u djece – od anamneze do dijagnoze.

Predavač:  mr. med. sc. Mensuda Hasanhodžić, dr. med. prim. , spec. pedijatrije.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 15.11.2021 godine sa početkom u 15:00h

Link za prisustvo predavanju će biti dostavljen putem maila svim članovima Komore