Usavršavanje JUNI 2018

Pregled usavršavanja za juni 2018. godine

 

Datum održavanja

 

Organizator

 

Naziv teme

 

Predavač

 

Mjesto održavanja

 

Vrijeme održavanja

04.06.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Hysterectomia i komplikacije hysterectomie Adem Aljić,  dr.med., spec. ginekologije i akušerstva

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
04.06.2018. KRKA DD Slovenija

Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

Liječenje demencije – da li činimo dovoljno Medin Hodžić, dr.med.prim., spec.neuropsihijatrije JZU Dom zdravlja

Gračanica

14.30 sati
05.06.2018. KRKA DD Slovenija

Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

Liječenje demencije – da li činimo dovoljno Mirsad Jaraković, dr.med.prim., spec.neuropsihijatrije JZU Dom zdravlja Gradačac 14.00 sati
06.06.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Anemija i koronarna arterijska bolest Nermin Slamnik, dr.med., spec. interne medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove 06.06.2018.
06.06.2018. KRKA DD Slovenija

Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

Liječenje demencije – da li činimo dovoljno Dževad Šabić, dr.med., spec.neuropsihijatrije JZU Dom zdravlja Živinice 13.30 sati
07.06.2018.

 

JZNU Dom zdravlja Tuzla

 

Služba spec. kons. zdr. zašt. – Odjeljenje za očne bolesti

 

Sindrom suvog oka

 

 

Obuka pacijenata za nošenje kontaktnih leća

Aida Drljević, dr.med.prim., specijalista oftalmologije

Alisa Mehmedović, med.tehničar/sestra

Sala za edukativne sastanke SHMP 13.30 sati

 

07.06.2018. KRKA DD Slovenija

Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

Liječenje demencije – da li činimo dovoljno Enisa Suljić, dr.med.prim., spec.neuropsihijatrije JZU Dom zdravlja Srebrenik 14.00 sati
12.06.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Tipovi i interpretacija CTG zapisa

 

Mirela Sulejmanović, dr.med., spec. ginekologije i akušerstva

 

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
19.06.2018. Berlin-Chemie AG Predstavništvo za BiH Dijagnoza i tretman HOPB-a kroz GOLD smjernice

Aklidinium bromid u tretmanu HOPB-a

Bilastin, prednosti inovativne molecule u terapiji alergija

 

Nada Remetić, dr.med.prim., spec. pneumoftiziologije

Adisa Džudža, mr.ph.

 

Amir Kikanović, dr.med.

JZU Dom zdravlja Banovići
21.06.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Hipertenzivna bolest u trudnoći

 

Mirela Sulejmanović, dr.med., spec. ginekologije i akušerstva

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
21.06.2018. JZU Dom zdravlja Doboj Istok

 

Prevencija riziko faktora HTA, DM Admir Subašić, dr.med.

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove 14.00 sati
21.06.2018. JZU Dom zdravlja Doboj Istok

 

Prevencija riziko faktora HTA, DM Admir Subašić, dr.med.

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
22. – 23.

06.2018.

Klinika za onkologiju i radioterapiju

JZU UKC Tuzla

Udruženje onkologa u BiH

Prvi Simpozij onkologa u BiH sa međunarodnim učešćem

Program Simpozija

Program Simpozija
26.062018. KRKA DD Slovenija

Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu

Liječenje demencije – da li činimo dovoljno Dr.sc. Aida Šehanović, dr.med., spec.neuropsihijatrije JZU Dom zdravlja Tuzla 13.30 sati
27.06.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Tretman boli u terminalnoj fazi maligne bolesti

 

Nermin Slamnik, dr.med., spec. interne medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove
27.06.2018.

 

 

JZU Dom zdravlja Gradačac

P/O medicina

Otitis chronica media

 

Jasmina Mujić, dr.med., spec. P/O medicine Sala za edukativne sastanke 14.00 sati
27.06.2018. JZU Dom zdravlja Gračanica Skolioza i slični deformiteti kičmenog stuba Mirela Dizdarević Husić, dr.med., fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Sala za edukativne sastanke
28.06.2018.  JZU Dom zdravlja Banovići Žene žrtve kućnog nasilja

 

 

 

Raza Bakalović, dr.med.prim., spec. neuropsihijatrije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
29.06.2018. Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

i

Komora zdravstvenih tehničara TK

Simpozij

Komunikacija u zdravstvu

Program Simpozija

https://ljktk.ba/v2/wp-content/uploads/2018/06/AFISA-SIMPOZIJ-KOM-U-ZDRAVSTVU.pdf

 

 

Hotel Tuzla Kristalna dvorana 10.00 sati
29.06.2018. JZU Opća bolnica “Dr Mustafa Beganović” Gračanica Bazocelularni karcinom

 

Elvis Bećirović,  dr.med.

 

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
29.06.2018. JZU Dom zdravlja Kladanj Edem pluća Nedret Hadžić, dr.med., spec. P/O medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove  14.00 sati
Oglasna tabla

 

 JZU Dom zdravlja Lukavac

 

Radiološka zaštita Zikret Bašić, dr.med., spec. dijagnostičke radiologije

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove

(prostorije biblioteke)

Oglasna tabla
 

 

 

JZU Dom zdravlja Sapna

 

Prevencija moždanog udara  

 

Sala za edukativne sastanke Ustanove
JZU Dom zdravlja Srebrenik Prevencija komplikacija kod dijabetes mellitusa Zaim Durić, dr.med., spec. P/O medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove
JZU Dom zdravlja Čelić Infekcije urinarnog trakta Selma Žunić, dr.med., specijalista P/O medicine Sala za edukativne sastanke Ustanove
JZU Dom zdravlja Kalesija Prevencija karcinoma dojke Indira Kuduzović, dr.med. Sala za edukativne sastanke Ustanove