Saopštenje povodom organizovanog štrajka Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije F BiH

 

Na osnovu odluka Skupštine i Skupštinskog vijeća, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona podržava svako legalno, moralno i etično nastojanje svih kolegica i kolega u poboljšanju uslova rada, održavanju ljekarske časti i većem međusobnom razumijevanju.

Krajnji cilj mora biti opšte zadovoljstvo pacijenata, ali i zdravstvenih radnika.

Briga o pacijentu mora biti na prvom mjestu!

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona daje podršku aktivnostima koje su usmjerene na stvaranje boljih uslova, ali i adekvatnom vrednovanju ljekarskog rada, što je pretpostavka kvalitetnom zdravstvu u F BiH, naročito Tuzlanskom kantonu.

Iz navedenog, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona daje punu podršku iznalaženju optimalnog rješenja statusa ljekara, u cilju očuvanja zdravog društva!

 

 

Skupština Ljekarske komore Tuzlanskog kantona