Edukativno predavanje: “ Optimizacija antihipertenzivne terapije za bolju kontrolu krvnog pritiska”

Poštovana/i,

Oktal Pharma (zastupstvo Servier) sa zadovoljstvom poziva ljekare porodične/obiteljske medicine na edukativno predavanje koje će se održati 20.12.2021.godine, u 18.30 sati u Hotelu Salis u Tuzli na temu:

Optimizacija antihipertenzivne terapije za bolju kontrolu krvnog pritiska”

Prof.dr.med.sc. Mirna Alečković-Halilović, internista-nefrolog

Klinika za interne bolesti, Odjeljenje nefrologije, Šef odsjeka za transplantaciju bubrega

Mr.med.sc. Samed Djedović, internista-kardiolog

Šef Odjeljenja za kardiologiju, MIB Tuzla

Mr.med.sc. Adnan Delić, internista

Klinika za invazivnu kardiologiju, UKC Tuzla

Mjesto održavanja: Hotel Salis Tuzla

Datum održavanja: 20.12.2021

Vrijeme održavanja: 18:30