1. Prim.dr Muamera Mujčinagić Vrabac, Komisija za medicinsku etiku i deontologiju
  2. Prim.dr Amila Bećirović, Komisija za licenciranje
  3. Prof.dr.sc. Goran Krdžalić, Komisija za administrativna i finansijska pitanja
  4. Dr Osman Mušić, Komisija za stomatologiju
  5. Dr Nermina Imamović Zaimović, Komisija za ekonomsko socijalna pitanja
  6. Prof.dr.sc. Ervin Alibegović, Komisija za stručno usavršavanje
  7. Dr.sc.prim. Senada Husarić, Komisija za privatnu praksu
  8. Doc.dr.sc. Dženana Ostrvica, Komisija za bolničku djelatnost
  9. Prim.dr Amela Adžajlić, Komisija za vanbolničku djelatnost