Prof.dr.sc. Harun Brkić – predsjednik Izvršnog odbora

Prof.dr.sc. Indira Mehmedagić – Komisija za bolničku dj.

Prim.dr. Sabrija Nukić – Komisija za ekonomsko soc. pitanja

Prof.dr. Renata Hodžić – Komisija za stručno usavršavanje

Dr Amila Bećirović – Komisija za licence

Dr Nermina Imamović Zaimović – Komisija za adm. i fin.pitanja

Prof.dr. Nedžad Kadrić – Komisija za privatnu praksu

Dr.sc. Mirsad Šljivić – Komisija za med.etiku i deont.

Prim.dr. Samira Srabović – Komisija za vanbolničku dj.

Dr stom Osman Mušić – Komisija za stom.