Komisija za bolničku djelatnost za mandatni period 2015. – 2019.

Asmir Konjić,predsjednik

Nermin Slamnik, zamjenik

Hasan Altumbabić, član

Jasmina Bošnjić, član

Bedrudin Banjanović, član