1. Prof.dr.sc. Renata Hodžić, dr.med. – UKC Tuzla – predsjednik

2. Mr.sc. Aldina Ahmetagić, dr.med.prim. – UKC Tuzla – zamjenik predsjednika

3. Mr.sc. Lejla Mujkić, dr.med. – UKC Tuzla – član

4. Prof.dr.sc. Elvira Konjić, dr.med.prim. – UKC Tuzla – član

5. Mr.sc. Dijana Dugonjić, dr.med. – DZ Tuzla – član

6. Jasminka Ereiz, dr.med. – DZ Tuzla – član

7. Prof.dr.sc. Munevera Bećarević, dr.med. – DZ Banovići – član

8. Selma Žunić, dr.med. – DZ Čelić – član

9. Halid Husanović, dr.med. – DZ Doboj Istok – član

10. Senita Kukavca-Terzić, dr.med. – Opća bolnica Gračanica – član

11. Eldina Šešlak, dr.med. – DZ Gračanica – član

12. Mehmed Hukić, dr.med. – DZ Gradačac – član

13. Adnan Vejzović, dr.med. – Banja „Ilidža“ Gradačac – član

14. Admir Šmigalović, dr.med. – DZ Kalesija – član

15. Mirel Hamzić, dr.med. – DZ Kladanj – član

16. Nermina Imamović Zaimović, dr.med. – DZ Lukavac- član

17. Edin Jahić, dr.med. – DZ Sapna – član

18. Admir Suljić, dr.med. – DZ Srebrenik- član

19. Lela Husić, dr.med. – DZ Teočak – član

20. Dr.sc. Mirsad Šljivić, dr.med. – DZ Živinice – član

21. Emin Grbić, dr.med. – Medicinski fakultet – član

22. Majdina Zornić, dr.med.prim. – IZORS Tuzla – član

23. Prof.dr.sc. Nedžad Kadrić, dr.med. – MIB – član

24. Ahmed Hujdurović, dr.med. – Plava med.group – član

25. Blaško Topalović, dr.med. – ZZJZ, MZ, KUIP, MŠ – član

26. Kemal Dizdarević, dr.med. – Farmaceutski zastupnici – član

27. Edita Zvorničanin, dr.med. – Privatna praksa – član

28. Osman Mušić, dr.stom. – Stomatolozi – član

29. Adnan Hasanović, dr.med. – Brčko – član

30. Mirsad Trnovljaković, dr.med. – ostali – član