Nadzorni odbor Ljekarske komore TK u mandatnom periodu 2015 – 2019.

Nedžada Hukić Suljkanović, dr. med., prim. – predsjednik
Dr. sc. Zikrija Dostović, dr. med. – zamjenik predsjednika
Mr. sc. Hasan Osmić, dr. med., prim.
Mr. sc. Maida Mulić, dr. med.
Mirsada Crnogorčević Pamukčić, dr. med.