Dr.sc. Suljo Kunić, dr. med. – predsjednik

Doc.dr.sc. Dženana Ostrvica, dr. med. – zamjenik predsjednika

Sanja Ercegović, dr. med. prim. – član

Mr.sc. Dijana Dugonjić, dr. med. – član

Mehmed Salkić, dr. med. – član