Komisija za stomatologiju za mandatni period 2015. – 2019.

Nedim Hadžiefendić,predsjednik

Jasmin Habibović, zamjenik

Lejla Šabović, član

Sumedina Balvanović, član

Muhamed Dedić, član