Prof.dr. Ervin Alibegović, dr.med. – predsjednika Suda

Doc.dr.sc. Senada Selmanović, dr.med.prim. – zamjenik presjednika Suda

Mirza Kurtić, dr.med. – član Suda