Nedžad SalkićProf.dr.sc. Renata Hodžić, dr.med. – predsjednik Skupštine

Mr.sc. Aldina Ahmetagić, dr.med.prim. – zamjenica predsjednika Skupštine

 

SKUPŠTINA
MANDATNI PERIOD 2023.-2027.

  IZBORNA JEDINICA IZABRANI DELEGAT
  JZU UKC TUZLA  
1 KLINIKA ZA HIRURGIJU

Mirha Agić

Zlatan Mehmedović

2 KLINIKA ZA TORAKALNU HIRURGIJU Goran Krdžalić
3 KLINIKA ZA UROLOGIJU Amel Mujić
4 KLINIKA ZA INTERNE BOLESTI

Mirela Bašić

Mirsad Selimović

Denis Mršić

Amila Jašarević

Selma Hodžić

5 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI Danijel Bijedić
6 KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Svemir Čustović

Mahir Jašarević

7 KLINIKA ZA OČNE BOLESTI Muamer Kikanović
8

KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI

CENTAR PALIJATIVNE NJEGE

Sejan Omeragić

Dženan Halilović

Senad Izić

9 KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI

Elvira Konjić

Dženana Ostrvica

Sabina Dervišagić

10 KLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU Asja Hotić-Hadžiefendić
11 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU Elvir Bećirović
12 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Almir Halilović

Adnan Šerak

13 KLINIKA ZA ORL Nedžad Salkić
14 KLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI Sena Šadić
15 KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

Renata Hodžić

Zikrija Dostović

16 KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU Nail Šehić
17 KLINIKA ZA INVAZIVNU KARDIOLOGIJU Tarik Brkić
18 KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU

Samira Cipurković Nalić

Jasmin Kalesić

Lejla Mujkić

Jasmina Selimović

Lejla Vikalo

19 KLINIKA ZA RADIOLOGIJU I NUKLEARNU MEDICINU

Samir Cipurković

Hajrudin Kozarević

20

POLIKLINIKA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

ZAVOD ZA KL. FARMAKOLOGIJU

Nijaz Tihić

Damir Sabitović

Aldina Ahmetagić

21 KLINIKA ZA TRANSFUZIOLOGIJU Ahida Suljkanović Mahmutović
22 KLINIKA ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU Hasan Osmić
23 KLINIKA ZA H I TMCH Azra Jahić
24 KLINIKA ZA PLASTIČNU I REKONS.I MFC. HIR. Mirsad Šakambet
25 KLINIKA ZA NEUROHIRURGIJU Amir Sejdinović
26

URED DIREKTORA

SEKTOR ZA NIR

HES

Ervin Alibegović
  JZNU DOM ZDRAVLJA TUZLA  
27 SLUŽBA ZA MEDICINU RADA Sabina Bećirović
28 SLUŽBA OPŠTE PORODIČNE MED.

Samira Srabović

Jasminka Ereiz

Snežana Hrustić

Muamera Mujčinagić Vrabac

Elvisa Smajić

Ramiza Rujović

29 SLUŽBA ZA ZDR.ZAŠTITU ŽENA I TRUDNICA Amela Adžajlić
30

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

DISPANZER ZA STUDENTE

Zana Đulović Jusić
31 DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU Dijana Dugonjić
32 SLUŽBA HITNE MED. POMOĆI Igor Pejić
33 POLIKLINIKE

Đani Hadžović

Suljo Kunić

34 CENTAR ZA EDUKACIJU Aida Brković
35 SLUŽBA MED. DIJAGNOSTIKE Jasna Begić
36 UPRAVA DELEGAT
37 JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI

Munevera Bećarević

Nermin Kovačević

Mehmed Salkić

38 JZU DOM ZDRAVLJA ČELIĆ Selma Žunić
39 JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK Halid Husanović
40 JZU OPĆA BOLNICA GRAČANICA

Senita Kukavica Terzić

Imad Mustafić

41 JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA

Eldina Šešlak

Emir Terzić

Sabrija Nukić

Melika Dervišefendić Peljto

42 JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC

Sabina Suljić

Teufik Zahirović

Mehmed Hukić

Nedžmija Nezić

43 JZU BANJA ILIDŽA GRADAČAC Adnan Vejzović
44 JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA

Admir Šmigalović

Emir Alibašić

Edin Redžić

45 JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ Mirel Hamzić
46 JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

Nermina Imamović Zaimović

Mirza Kurtić

Dževdet Osmanbegović

Dijana Hasić

Jasmin Alić

47 JZU DOM ZDRAVLJA SAPNA Edin Jahić
48 JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

Admir Suljić

Amir Imširović

Izudin Zahirović

Samir Tursunović

49 JZU DOM ZDRAVLJA TEOČAK Lela Husić
50 JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE

Mirsad Šljivić

Sedina Bosankić

Hazim Nurkić

Senada Hrnčić

Elvir Kamenjašević

Hidajet Rahimić

Mirnesa Umihanić Muminović

51 MEDICINSKI FAKULTET Emin Grbić
52  ZZJZ TK; MZ TK; MED.ŠKOLA TUZLA

Blaško Topalović

Salih Musemić

53 INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA – Stručni tim Tuzla Majdina Zornić
54 MEDICAL INSTITUTE BAYER

Zijad Selimović

Suad Keranović

Samed Djedović

55 PLAVA MEDICAL GROUP

Ahmed Hujdurović

Asim Musić

Ademir Ahmetović

56 FARMACEUTSKI ZASTUPNICI Kemal Dizdarević
57 PRIVATNA PRAKSA – DR MED.

Edita Zvorničanin

Ramiz Hajrić

Emir Djedović

Sabit Mujkanović

Almir Azabagić

58 DOKTORI STOMATOLOGIJE Osman Mušić
 59 JZU ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO DISTRIKT

Adnan Hasanović

Magbula Fazlović

Sadina Osmanović

60 Ostale ustanove Mirsad Trnovljaković