Komisija za medicinsku etiku za mandatni period 2015. – 2019.

Aida Šehanović, predsjednik

Elvira Konjić, zamjenik

Sejan Omeragić, član

Mubera Delić, član

Musfaha Burgić, član