Komisija za licenciranje za mandatni period 2015. – 2019.

Svemir Čustović, predsjednik

Azijada Beganlić, zamjenik

Samir Cipurković, član

Šefik Mudrov, član

Nermina Imamović Zaimović, član