Komisija za licenciranje za mandatni period 2019. – 2023.

Dr Amila Bećirović, predsjednik

Mr.sc. Elmina Mulić Hadžiabdić, zamjenik

Dr Berina Hrustić, član

Dr Emir Šehanović, član

Dr Edina Teskeredžić, član