Amila Bećirović, dr.med.prim. – predsjednik

Berina Hrustić, dr.med.prim. – zamjenik

Prof.dr.sc. Elvira Konjić, dr.med.prim. – član

Prof.dr.sc. Mirha Agić, dr.med. – član

Amela Adžajlić, dr.med.prim. – član