Komisija za licenciranje za mandatni period 2019. – 2023.

Dr Amila Bećirović, predsjednik

Mr.sc. prim. Elmina Mulić Hadžiabdić, zamjenik

Prim. dr Berina Hrustić, član

Prim. dr Emir Šehanović, član

Prim. dr Edina Teskeredžić, član