Komisija za privatnu praksu za mandatni period 2015. – 2019.

Nedžad Kadrić,predsjednik

Ahmed Hujdurović, zamjenik

Mahira Jahić, član

Zlatko Berberović, član

Almir Azabagić, član