Dr.sc. Senada Husarić, dr.med.prim. – predsjednik

Almir Azabagić, dr.med. – zamjenik

Prof.dr.sc. Devleta Balić, dr.med. – član

Prof.dr.sc. Mahira Jahić, dr.med.prim. – član

Emir Djedović, dr.med. – član

Prof.dr.sc. Fuad Brkić, dr.med.prim. – član