Komisija za stručno usavršavanje za mandatni period 2019. – 2023.

Prof.dr. Renata Hodžić – predsjednica

Dr Nedžmija Suljić – zamjenik pred.

Dr.sc. Amela Čičkušić – član

Prof.dr. Fuad Pašić – član

Mr.sc. Asim Musić – član