Prof.dr.sc. Ervin Alibegović, dr.med. – predsjednik
Prof.dr.sc. Munevera Bećarević, dr.med.prim. – zamjenik
Nedžmija Suljić, dr.med. – član
Doc.dr.sc. Aida Brković, dr.med. – član
Prof.dr.sc. Esad Alibašić, dr.med.prim. – član
Maida Zahirović, dr.med. – član