Komisija za administrativna i finansijska pitanja za mandatni period 2019. – 2023.

Dr Nermina Imamović Zaimović, predsjednica

Mr.sc. Murisa Ustavdić, zamjenik

Mr.sc. Lejla Jašarević, član

Dr Amila Bećirović, član

Prof.dr. Azijada Beganlić, član