Komisija za vanbolničku djelatnost za mandatni period 2019. – 2023.

Prim.dr. Samira Srabović, predsjednik

Dr Jasminka Ereiz, zamjenik

Prim.dr. Jasminka Jašić, član

Dr Sedina Bosankić, član

Prim.dr. Muamera Mujčinagić Vrabac, član