Amela Adžajlić, dr.med.prim. – predsjednik

Samira Srabović, dr.med.prim. – zamjenik

Dr.sc. Hidajet Rahimić, dr.med.prim. – član

Merima Salihović, dr.med. – član

Emir Terzić, dr.med. – član