I Kongres Ljekarske/Liječničke komore F BiH

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se dana 14.06.2021. godine u 18.00 sati održati “I Kongres Ljekarske/Liječničke komore FBiH”.

Kongres je namijenjen svim nivoima zdravstvene zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj Kongresa je afirmacija ljekarske struke, ali i upoznati članstvo sa dosadašnjim rezultatima, budućim ciljevima Ljekarske/Liječničke komore F BiH te mjesto gdje će predstavnici svih kantonalnih komora imati priliku učestvovati u diskusiji, iznositi prijedloge i sugestije.

Link za pristup:   KLIKNITE OVDJE    

Prilikom pristupa webinaru unesite
Vašu e-mail adresu i ime i prezime

Ukoliko koristite Zoom aplikaciju unesite sljedeći ID broj:

Zoom meting ID: 95061423180

Kongres se organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva F BiH.