Poštovani,

U periodu septembar 2023. do januar 2024. godine Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i JZU UKC Tuzla u sklopu Edukativnog centra organizuju različite oblike edukacija, i to:

Škola dijabetesa počinje od septembra, traje četiri radne subote, cijena 1.500,00 KM plus PDV. 

Tečaj Kolor dopler UZ krvnih sudova održat će se u periodu od 08. do 15. septembra 2023. godine, cijena 1.300,00 KM plus PDV. 

Bazična edukacija iz kliničke elektromioneurografije počinje od septembar/oktobar, cijena 3.000,00 KM plus PDV, traje  osam sedmica.

Tečaj UZ dijagnostike vratnih organa održat će se u periodu od 06. do 13. oktobra 2023. godine, cijena 1.500,00 KM plus PDV. 

Tečaj UZ dijagnostike abdomena održat će se u oktobru 2023. godine u trajanju četiri sedmice.  

Tečaj UZ dijagnostike srca počinje u januaru 2024. godine i traje pet sedmica.  

Pozivamo sve zainteresovane kandidate da uzmu učešće u realizaciji navedenih tečajeva/edukacije.  

Tečajevi/edukacija su namijenjeni ljekarima različitih specijalnosti, a znanja koja steknu istima će omogućiti efikasniji rad.

Sve tečajeve/edukaciju vode eminentni stručnjaci iz određenih oblasti.

Tečaj/edukacija se odvija u prostorijama JZU UKC Tuzla – Edukativni centar (Klinika za interne bolesti – amfiteatar). 

Potencijalni kandidati za sve navedene tečajeve/edukaciju mogu dostaviti prijave, a termin održavanja tečaja/edukacije je već utvrđen.   

Broj polaznika za sve tečajeve/edukaciju je ograničen i isti ovisi o složenosti samog  tečaja/edukacije.

Pozivamo zainteresovane da dostave prijave na adresu Ljekarska komora Tuzlanskog kantona – Turalibegova 20 ili putem e-mail-a info@ljktk.ba ili putem web stranice www.ljktk.ba.

Sve dodatne info putem broja telefona 035 364 335.