In memoriam: Doc.dr.sc. Fahrija Hadžović, specijalista interne medicine

In memoriam: Doc. dr. sc. Fahrija Hadžović, specijalista interne medicine

U 89. godini života preminuo je doc. dr. sc. Fahrija Hadžović, specijalista interne medicine, dugogodišnji član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.      

Doc. dr. sc. Fahrija Hadžović rođen je 24.04.1932. godine u Trebinju.

U Beogradu je 1960. godine završio Medicinski fakultet te stručni ispit 1964. godine.

Specijalizaciju iz oblasti interna medicina završio je u Beogradu 1969. godine.   

Titulu primarijusa je stekao 1978. godine.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1986. godine odbranio je doktorat.

Svoj radni vijek, do 2002. godine, proveo je u JZNU Dom zdravlja Tuzla poliklinika za interne bolesti, gdje je obavljao i funkciju načelnika poliklinike.

Pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – Katedra za unutrašnje bolesti – aktivno je učestvovao u naučno-nastavnom procesu.  

Bio je aktivan član Udurženja kardiologa Bosne i Hercegovine.

Pacijenti, radne kolege i prijatelji doc. dr. sc. Fahrije Hadžovića imaju samo riječ hvale, opisujući ga kao dobrog doktora i čovjeka.