In memoriam: Doc. dr. sc. Sead Jamakosmanović, specijalista pneumoftiziologije

In memoriam: Doc. dr. sc. Sead Jamakosmanović, specijalista pneumoftiziologije

U 71. godini života preminuo je doc. dr. sc. Sead Jamakosmanović, specijalista pneumoftiziologije, osnivač, kao i dugogodišnji član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

Doc. dr. sc. Sead Jamakosmanović rođen je 27.06.1949. godine u Sarajevu, gdje je 1983. godine diplomirao, a 1999. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Doktorat je odbranio 2009. godine.

Svoj radni vijek, do 2014. godine, proveo je u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla – Klinika za plućne bolesti, gdje je obavljao funkciju načelnika Klinike.  

Doc. dr. sc. Sead Jamakosmanović je bio član Inicijativnog odbora za osnivanje Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 1998. godine.

Za vrijeme angažmana u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona, obavljao je i funkciju člana Skupštinskog vijeća.   

Za svoj rad dobio je veliki broj pohvala, nagrada i odlikovanja.

Pacijenti, radne kolege, prijatelji, ali i sugrađani za doc. dr. sc. Seada Jamakosmanovića imaju samo riječ hvale, opisujući ga kao dobrog doktora i velikog čovjeka.