In memoriam: Prim. dr Nusret Osmanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

In memoriam: Prim. dr Nusret Osmanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

U 61. godini života preminuo je prim. dr Nusret Osmanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, dugogodišnji član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.    

Prim. dr Nusret Osmanović rođen je 06.12.1959. godine u Tuzli, gdje je 1984. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Stručni ispit položio je 1987. godine u Sarajevu.

Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije završio je 1994. godine.

Svoj radni vijek proveo je u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla – Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.  

Pacijenti, radne kolege, prijatelji za prim. dr Nusreta Osmanovića imaju samo riječ hvale, opisujući ga kao dobrog čovjeka i doktora.