U 78. godini života napustio nas je naš dragI i cijenjena kolega  primarijus dr Hilmija Fidahić, član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

primarijus dr Hilmija Fidahić rođen je 25.10.1946. godine u Zvorniku.

Medicinski fakultet završio je u Sarajevu1973. godine.   

Stručni ispit položio je 1976. godine, a specijalizaciju iz dermatovenerologije  1979. godine. 

Počasna titula primarijus dodijeljena joj je 1999. godine.

Svoj radni vijek proveo je radeći u JZU UKC Tuzla, Klinika za kožne i spolne bolesti, odakle je otišao u penziju.

Pacijenti, radne kolege, prijatelji i sugrađani za prim.dr Hilmija Fidahić imaju samo riječ hvale, opisujući ga kao divnu osobu i dobrog doktora.

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona upućuje najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i kolegama primarijus dr Hilmija Fidahić.

Predsjednica Ljekarske komore Tuzlanskog kantona

Prof.dr.sc. Lejla Mešalić, dr.med.prim.