U 59. godini života preminuo je prof. dr. sc. Esad Alibašić, dr. med. prim.,specijalista porodične/obiteljske medicine, dugogodišnji član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.

Prof. dr. sc. Esad Alibašić rođen je 05.01.1965. godine u Miljanovcima opština Kalesija.

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je završio 1997. godine, a specijalizaciju iz porodične/obiteljske medicine 2003. godine.  Nosilac počasne titule primarijus je od 2014. godine.  Od 2020. godine profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Svoj radni vijek proveo je u JZU Dom zdravlja Kalesija, gdje je obavljao i funkciju v.d. direktora ustanove.

Prof. dr. sc. Esad Alibašić, dr. med. prim. je dao svoj doprinos kao ljekar u Ratnoj bolnici Rainci.

Prof. dr. sc. Esad Alibašić, dr. med. prim. u mandatu 2023/2027 obnašao je funkciju delegata Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i člana Komisije za stručno usavršavanje.

Prof. dr. sc. Esad Alibašić dugi niz godina slovio kao jedan od najuglednijih uposlenika kalesijskog Doma zdravlja, koji je cijelu svoju profesionalnu karijeru, uprkos ponudama, proveo u ovoj ustanovi.

Pacijenti, radne kolege i prijatelji za Prof. dr. sc. Esad Alibašića imaju samo riječ hvale, opisujući ga kao dobrog doktora i čovjeka.